buy medication online
 
Zapobieganie zmianom klimatycznym na poziomie samorządów Drukuj
27.06.2018.
 
W lipcu kończy się trwający od trzech lat projekt „Polsko-Niemiecka współpraca w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach”. W Ciechanowcu odbyło się jedno z ostatnich spotkań służących przedstawieniu podejmowanych działań i merytorycznym rozmowom.

Międzynarodowe doświadczenia w zapobieganiu zmianom klimatycznym na poziomie samorządów

fot. O. R. Tomaszewska MPI


W panelu dyskusyjnym pod nazwą "Międzynarodowe doświadczenia w zapobieganiu zmianom klimatycznym na poziomie samorządów" wzięli udział: Marszałek Województwa Podlaskiego, przedstawicielka warszawskiego oddziału niemieckiego ośrodka analiz polityczno-społecznych "adelphi", Burmistrz Ciechanowca, włodarze ościennych gmin i przedstawiciele ciechanowieckich instytucji samorządowych.

Jako pierwszy wystąpił marszałek Jerzy Leszczyński, który omówił podejmowane przez władze samorządowe Podlasia działania ułatwiające proekologiczne projekty, czy to dotyczące rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, czy też innych rozwiązań ograniczających wpływ człowieka na zmiany klimatyczne oraz odpowiadał na szczegółowe pytania zgromadzonych.

Julia Olesińska z "adelphi" przypomniała założenia projektu, przedstawiła analizę pt. "Aktywność mieszkańców dotycząca klimatu" i poinformowała o zbliżającym się naborze do następnego międzynarodowego projektu, w którym uczestniczyć ma kilka europejskich krajów.

Gmina Ciechanowiec uczestniczy w projekcie wraz z miastem partnerskim Rosbach vor der Höhe. Jak powiedział burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko, obie gminy zainteresowane są rozwijaniem infrastruktury rowerowej, a także stawiają sobie za cel podnoszenie świadomości pośród lokalnej społeczności w zakresie zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem mobilności. Pracownik Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Karol Niewiarowski uzupełnił informację o działaniach podejmowanych w Ciechanowcu przedstawiając prezentację pt. "Dobre praktyki w ułatwianiu transportu rowerowego".

Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz przedstawił założenia realizowanego przez jego gminę  "Klastra energetycznego". Klaster energetyczny to porozumienie, w skład którego mogą wchodzić różne podmioty, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej.

Projekt „Polsko-Niemiecka współpraca w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach” został opracowany i jest realizowany przez europejski zespół pod kierownictwem "adelphi", w skład którego wchodzą Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités", Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz WiseEuropa. W projekcie bierze udział 13 gmin polskich i 4 gminy niemieckie.

Więcej informacji o projekcie: www.low-emission-project.de/pl
 

Międzynarodowe doświadczenia w zapobieganiu zmianom klimatycznym na poziomie samorządów

Międzynarodowe doświadczenia w zapobieganiu zmianom klimatycznym na poziomie samorządów

Międzynarodowe doświadczenia w zapobieganiu zmianom klimatycznym na poziomie samorządów

Międzynarodowe doświadczenia w zapobieganiu zmianom klimatycznym na poziomie samorządów

Międzynarodowe doświadczenia w zapobieganiu zmianom klimatycznym na poziomie samorządów

Międzynarodowe doświadczenia w zapobieganiu zmianom klimatycznym na poziomie samorządów
 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl