buy medication online
 
Rozbudowa centrum miasta Drukuj
05.01.2006.


Zmienił się wygląd centrum Ciechanowca. W szybkim tempie postępowały inwestycje, które umożliwią prace nad estetyką i wyglądem Placu 3-go Maja. Urząd Miejski w Ciechanowcu, w ramach projektu pod ogólną nazwą "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Ciechanowcu" otrzymał na prace modernizacyjne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów kwalifikacyjnych.

Prace nad rozbudową centrum Ciechanowca rozpoczęto w sierpniu br. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu. Zadanie inwestycyjne polegało na zmodernizowaniu i wybudowaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej m.in. na Placu 3 Maja. Zostały przebudowane ulice, przeznaczono więcej miejsca na parkingi, wprowadzono oznakowanie związane z nową organizacją ruchu. Zostały ułożone nowe chodniki z kostki brukowej, zasadzono drzewka. Położono dwie warstwy asfaltu. W przyszłym roku będą kontynuowane prace w zakresie utwardzenia nawierzchni. Pozostanie tylko zagospodarowanie placu zielenią, montaż stylizowanych latarni, ustawienie ławek i koszy na śmieci oraz oznakowanie ulic i numerów budynków. Zdecydowanie Plac 3-go Maja stanie się bardziej niż dotychczas funkcjonalny dla mieszkańców, wyglądem estetycznym wkomponuje się w otaczającą zabudowę i stanie się jedną z wizytówek naszego miasta.

Rozbudowa centrum miasta 

Rozbudowa centrum miasta

Rozbudowa centrum miasta

Rozbudowa centrum miasta

Rozbudowa centrum miasta

Rozbudowa centrum miasta

Rozbudowa centrum miasta

 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl