buy medication online
 
Miasta i gminy wobec zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza Drukuj
25.05.2018.

W Zegrzu, odbyło się dwudniowe seminarium pn. „Miasta i gminy wobec zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza” adresowane do przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski, zainteresowanych tematyką adaptacji do zmian klimatu, ochrony powietrza i klimatu oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 
Miasta i gminy wobec zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza

fot. Organizatorzy


Podczas spotkania przedstawione zostały najważniejsze wyzwania, przed jakimi stają polskie miasta i gminy, podążające ścieżką zrównoważonego rozwoju i adaptujące się do zmieniających się warunków, a także możliwe rozwiązania wielu problemów, z jakimi się mierzą, oraz inspirujące dobre praktyki. Uczestnicy mieli okazję nie tyko wysłuchać prezentacji ekspertów, ale również skorzystać z konsultacji i wymiany doświadczeń podczas interaktywnej sesji stolikowej w małych grupach.

Pierwsza część seminarium poświęcona była tematyce gospodarki niskoemisyjnej i adaptacji do zmian klimatu, w tym w kontekście krajowych ram prawnych, strategii i warunków. W panelu dyskusyjnym, który odbył się tego dnia wzięło udział sześciu prelegentów, w tym: Joanna Ziecina – Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Energii, Sarah Kloke z Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego w Niemczech, Marcin Grądzki z Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska, Tomasz Bońdos – Urząd Miasta Bydgoszczy, Susanne Geils – Burmistrz gminy Ritterhude oraz Mirosław Reczko – Burmistrz Ciechanowca.

Przedstawicielka niemieckiego ministerstwa w swojej prezentacji zatytułowanej „Refleksje na temat współpracy niemiecko-polskiej i prezentacja Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej” jako jeden z przykładów dobrej współpracy pomiędzy miastami niemieckimi i polskimi wskazała partnerstwo miast Ciechanowiec-Rosbach. O pracach tego partnerstwa i osiągnięciach obu miast mówił również burmistrz Ciechanowca wskazując na specyfikę niemieckich i polskich uwarunkowań prawnych.

Również prezentacja przedstawiciela polskiego ministerstwa zasługuje na uwagę. Marcin Grądzki w swojej prezentacji omówił bardzo ciekawy, nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska „Miejskie Plany Adaptacji”, którego głównym celem jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Projekt ten już przyciągnął uwagę zagranicznych miast, które są zainteresowane wdrożeniem go u siebie.

Ponadto przedstawione zostały założenia nowego Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii oraz wytyczne dotyczące oceny wrażliwości na zmiany klimatu i opracowania Planów działań na rzecz klimatu i energii (SECAP), a także zaprezentowano dobre praktyki z zakresu elektromobilności, budownictwa energooszczędnego i pasywnego, gospodarki wodnej w mieście oraz sposobów wspierania mieszkańców w podejmowaniu proenergetycznych i proklimatycznych działań.

Kolejne bloki tematyczne dotyczyły wykorzystania energii odnawialnej w gminach. Przedstawione zostały pierwsze doświadczenia związane z zakładaniem i funkcjonowaniem klastrów energii, przykłady praktycznych zastosowań OZE w gminie (z uwzględnieniem najnowszych technologii i praktycznych wskazówek), zagadnienie rozliczania z zakładem energetycznym nadwyżki wyprodukowanej energii oraz metody finansowania instalacji OZE.

Spotkanie w Zegrzu odbyło się m.in. w ramach projektu „Polsko-niemiecka współpraca w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach" finansowanego ze środków Federalnego Ministerstwa Środowiska - BMUB.
 
 
Miasta i gminy wobec zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza

Miasta i gminy wobec zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza

Miasta i gminy wobec zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza
 
 
 
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl