buy medication online
 
Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja Drukuj
09.05.2018.

Akademią przygotowaną przez młodzież i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu rozpoczęły się obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja, w których udział wziął Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.
 
Uroczystości Święta Narodowego Trzeciego Maja

fot. A. Kieliszek MPI

 
Uczestnicy obchodów, trzymając w rękach biało-czerwone chorągiewki, przeszli przez centrum Ciechanowca do kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej, gdzie ksiądz dziekan Tadeusz Kryński przewodniczył Mszy Świętej odprawionej w intencji Ojczyzny. Po mszy, pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II, wiązanki i kwiaty złożyli przedstawiciele Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy Ciechanowiec, szkół, instytucji, organizacji pozarządowych, partii politycznych oraz duchowieństwa.

Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko w swoim wystąpieniu nawiązał do obchodzonej w tym roku rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości „Świętować można nie tylko przez wznoszenie pomników czy umieszczanie tablic pamiątkowych, ale przez budowę użytecznych obiektów, które mają szansę służyć nam wszystkim przez długie lata. Naszą wielką rocznicę stulecia Odzyskania Niepodległości chcemy w gminie Ciechanowiec uczcić otwarciem budynku nowej Biblioteki Miejskiej. Będzie to nowoczesny obiekt łączący w sobie funkcję biblioteki i sali widowiskowo-kinowej. Fakt, że część widowiskowa obiektu powstaje w murach dawnego kina, które wcześniej mieściły synagogę, pokazuje symbolicznie, że każde kolejne pokolenie wnosi swój wkład w istnienie i przyszły rozwój miasta”.

W uroczystościach Święta Narodowego Trzeciego Maja udział wzięły poczty sztandarowe: Gminy Ciechanowiec, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza, Banku Spółdzielczego, Koła Łowieckiego „Rogacz”, Szpitala, Związku Sybiraków, Spółdzielni Rolniczo-Spożywczej „Jedność”, Cechu Rzemiosł Różnych, Ochotniczych Straży Pożarnych z Bujenki, Ciechanowca, Radziszewa-Króli, Tworkowic i Wojtkowic Starych. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta oraz ciechanowiecki Chór Kantata.

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja uchwalona w 1791 roku uregulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów wprowadzając prawo powszechnej niepodległości szlachty i mieszczan oraz trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a postanowieniami artykułu IV przyjęła chłopów pod opiekę prawa i rządu krajowego. Chociaż dopiero Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 1807 roku zniosła niewolę i ustanowiła wszystkich obywateli równymi przed obliczem prawa, to konstytucja majowa, chociaż tylko na papierze, stała się symbolem wolności.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791, a jako Święto Narodowe Trzeciego Maja ustanowiono je w 1919 oraz ponownie w 1990 roku i od tego momentu jest uroczyście obchodzone  w całej Polsce.

Tekst wystąpienia Burmistrza Ciechanowca  (DOC, PDF)


          Więcej zdjęć...
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl