buy medication online
Aktywność seniorów poprzez zdobywanie wiedzy Drukuj
 
Zadanie publiczne realizowane z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na podstawie umowy nr PR.526.6.2018 zawartej 9 kwietnia 2018 roku  i aneksu nr 1 z 13 września 2018 roku. 

Organizacja: Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”.
 
Termin realizacji: od 4 maja 2018 r. do 30 września 2018 r.

Cel: Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację i integrację, zwiększenie integracji środowiska seniorów w kontekście poznania nowych, interesujących miejsc i historii życia wybitnego Polaka, zwiększenie świadomości w zakresie wartości dziedzictwa narodowego poprzez uczestnictwo w wyjeździe poznawczym, wzrost aktywizacji seniorów z młodym pokoleniem tj., wnukami na wspólnych warsztatach, wzrost wiedzy z zakresu chemii użytkowej, poprawa integracji środowiska osób dorosłych poprzez udział w wyjeździe do opery, wzmocnienie psychologiczne seniorów, poprawa kondycji fizycznej i psychicznej seniorów.

Uczestnicy: seniorzy 60+ i ich wnukowie.
 
Harmonogram działań:
Maj - warsztaty z zakresu chemii użytkowej - 20 osób;
Lipiec/sierpień - wyjazd poznawczy do Żelazowej Woli i Warszawy - 35 osób;
Wrzesień - wyjazd  do Opery i Filharmonii Podlaskiej - 35 osób;
Wrzesień  - pogadanka psychologa - 20 osób.
 
Koszt projektu: 6495 zł, w tym 5000 zł dotacji i 995 zł wkładu własnego (finansowego i osobowego).
 
Po weryfikacji sprawozdania zadanie zostało uznane za wykonane.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl