buy medication online
Kino plenerowe Drukuj
 
Zadanie publiczne realizowane w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie umowy nr PR.526.5.2018 zawartej 9 kwietnia 2018 roku. 

Organizacja: Stowarzyszenie "Razem".
 
Termin realizacji: od 7 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Cel: Zwiększenie dostępu do kina poprzez zorganizowanie kina plenerowego, kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru sztuki filmowej, nawiązywanie więzi wśród dzieci i młodzieży z miasta i gminy Ciechanowiec, zmniejszenie podziałów społecznych oraz zmniejszenie poczucia izolowania od kultury, co przełoży się na kształtowanie pozytywnych nastrojów i postaw społecznych, stopniowa integracja międzypokoleniowa w mieście i gminie Ciechanowiec.
 
Uczestnicy: dzieci, młodzież i dorośli.
 
Harmonogram działań:
2 czerwca 2018 r. - projekcja filmu dla dzieci,
5 sierpnia 2018 r. projekcja filmu dla dzieci  oraz filmowej wersji „kabarety na dużym ekranie” dla dorosłych i młodzieży.

Koszt projektu: 4520 zł, w tym 3690 zł dotacji i 830 zł wkładu własnego (finansowego i osobowego).

Po weryfikacji sprawozdania zadanie zostało uznane za wykonane.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl