buy medication online
Coś dla ciała i ducha Drukuj
 
Zadanie publiczne realizowane w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na podstawie umowy nr PR.526.2.2018 zawartej 9 kwietnia 2018 roku. 

Organizacja: Stowarzyszenie „Zameczek”.
 
Termin realizacji: od 30 kwietnia 2018 r. do 16 lipca 2018 r.

Cel: Organizacja zajęć pływackich i wyjazdów na basen  oraz wspieranie aktywnego wypoczynku mieszkańców Ciechanowca.
 
Uczestnicy: ok. 30 mieszkańców Gminy Ciechanowiec w każdym elemencie działań.
 
Harmonogram działań:
Maj i czerwiec - 4 wyjazdy do Wysokiego Mazowieckiego na basen;
Czerwiec lub lipiec - 1 wyjazd do Korycin (gawęda i spacer po ogrodzie i w warsztatach);
Czerwiec lub lipiec - 1 ognisko.
 
Koszt projektu: 3680 zł, w tym 2800 zł dotacji i 880 zł wkładu własnego (finansowego i osobowego).
 
Po weryfikacji sprawozdania zadanie zostało uznane za wykonane.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl