buy medication online
Wszyscy mogą grać w Speedminton - Crossminton Drukuj
 
Zadanie publiczne realizowane w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na podstawie umowy nr PR.526.1.2018 zawartej 27 marca 2018 roku. 

Organizacja: Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu.
 
Termin realizacji: od 6 kwietnia 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.

Cel: Upowszechnienie nowej dyscypliny sportu Speedminton lub Crossminton. Zorganizowanie zajęć nauki gry w speedminton dla trenerów i dzieci oraz zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów szkolnych.
 
Uczestnicy: dzieci powyżej 9 lat, młodzież i dorośli.
 
Harmonogram działań:
Kwiecień - szkolenie dla chętnych trenerów i mieszkańców z naszej gminy - zapoznanie ich ze sprzętem i grą oraz przepisami gry (prezentacja multimedialna).
Maj lub czerwiec - zajęcia praktyczne z dziećmi,  zapoznanie ze sprzętem, grą oraz przepisami gry:
- 1 szkolenie dla młodzieży,
- 1 szkolenie dla dzieci do 12 lat,
 - zawody rozegrane wśród uczestników projektu.
 
Koszt projektu: 3950 zł, w tym 3000 zł dotacji i 950 zł wkładu własnego (finansowego i osobowego).

Po weryfikacji sprawozdania zadanie zostało uznane za wykonane.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl