buy medication online
Realizacja zadań publicznych przez NGO Drukuj

 

Na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Ciechanowca co roku wspiera finansowo zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.

 Zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom w 2019 roku:

 

Zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom w 2018 roku:

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl