buy medication online
 
Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego Drukuj
15.02.2018.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego W Województwie Podlaskim.

W ciągu XIII lat konkursu udało nam się udokumentować ponad 860 budynków w Województwie Podlaskim, o których stan dbają sami ich właściciele. Zawdzięczamy to władzom gmin i ich mieszkańcom, którzy darząc nas zaufaniem pozwalają nam zajrzeć pod „strzechy” swoich drewnianych chat. To dzięki takim ludziom kolejny raz będziemy mogli podziwiać piękno i różnorodność architektury podlaskich wsi i nagradzać tych, którzy dbają  to by zachować dziedzictwo architektoniczne i kulturowe Podlasia.

Naszym głównym zadaniem jest ochrona tradycyjnego, wiejskiego budownictwa poprzez tworzenie dokumentacji fotograficznej obiektów w terenie, które poddajemy ocenie. Ocena obiektów opiera się na opinii członków jury wyrażonych w sytuacjach dyskusyjnych większością głosów, którzy biorą za podstawę następujące kryteria:

- stan zachowania obiektu zgodny z tradycją regionalnego budownictwa wiejskiego,
- zachowanie wnętrza zgodnego z tradycją lokalną, a zwłaszcza urządzeń grzewczych,
- obiekty małej architektury (płot, studnie, kapliczki, itp.),
- otaczającą zieleń nawiązującą do charakteru budynku.

Zwracamy się do Władz Jednostek Samorządu Terytorialnego i Mieszkańców Województwa Podlaskiego by po raz kolejny pozwolili nam z pasją kontynuować nasz cel, jakim jest dokumentowanie dziedzictwa architektonicznego i kulturowego Podlasia.

                                                                          
 Jury Konkursu
Powiększ
         
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl