buy medication online
Obowiązujące zasady segregacji odpadów Drukuj
 
System gospodarowania odpadami wprowadza dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: za śmieci posegregowane i zmieszane. Mieszkańcy segregujący odpady korzystają ze stawki niższej, natomiast mieszkańcy nie segregujący odpadów obciążeni są wyższą stawką za wywóz odpadów.

Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane, przy czym następuje oddzielenie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.

W procesie segregacji sugeruje się opłukanie opakowań szklanych, opakowań z tworzyw sztucznych czy też opakowań wielomateriałowych (np. kartony po sokach czy mleku) ze względu na własne dobro (opłukane opakowania nie będą wydzielać nieprzyjemnego zapachu i przyciągać owadów i zwierząt) oraz zgniatanie butelek z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych (spowoduje to zmniejszenie ich objętości i ułatwi ich zbieranie i przechowywanie w przeznaczonych do tego workach).

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregowanie odpadów, mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej następujące frakcje odpadów:

Frakcja
Należy wrzucaćNie należy wrzucać
METALE
I
TWORZYWA
SZTUCZNE
(worek żółty)
- plastikowe butelki po napojach
- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów)
- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
- aluminiowe puszki po napojach i sokach
- puszki po konserwach
- folię aluminiową
- metale kolorowe
- kapsle, zakrętki od słoików
- butelek i pojemników z zawartością
- plastikowych zabawek
- opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
- opakowań po olejach silnikowych
- części samochodowych
- zużytych baterii i akumulatorów
- puszek i pojemników po farbach i lakierach
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
PAPIER
(worek niebieski)
- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
- katalogi, ulotki, prospekty
- gazety i czasopisma
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
- zeszyty i książki
- papier pakowy
- torby i worki papierowe
- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
- papieru lakierowanego i powleczonego folią
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
- kartonów po mleku i napojach
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
- tapet
- pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
- ubrań
SZKŁO
(worek zielony)
- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
- szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
- ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
- szkła okularowego
- szkła żaroodpornego
- zniczy z zawartością wosku
- żarówek i świetlówek
- reflektorów
- opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
- luster
- szyb okiennych i zbrojonych
- monitorów i lamp telewizyjnych
- termometrów i strzykawek
BIOODPADY
(worek brązowy)
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
- rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę, liście, kwiaty
- trociny i korę drzew
- niezaimpregnowane drewno
- resztki jedzenia
- kości zwierząt
- oleju jadalnego
- odchodów zwierząt
- popiołu z węgla kamiennego
- leków
- drewna impregnowanego
- płyt wiórowych i pilśniowych MDF
- ziemi i kamieni
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
POPIÓŁ I ŻUŻEL
(worek szary)
- popiół z węgla kamiennego
- żużel
- ziemi i kamieni
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
ODPADY ZMIESZANE
(pojemniki)

- wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu
(np. potłuczone szkło, styropian opakowaniowy)
- odpadów niebezpiecznych
- odpadów budowlanych
- odpadów wielkogabarytowych

 
WSZYSCY, niezależnie czy segregują odpady czy nie, MUSZĄ WYDZIELIĆ wśród odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości  następujące frakcje odpadów:
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe,
• zużyte opony,
• odpady zielone.
 
ODPADY NIEBEZPIECZNE

Przeterminowane leki, smary, oleje, farby i chemikalia, środki ochrony roślin (m.in.: chwasto- i owadobójcze) zawierają związki chemiczne mogące zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt, po tym jak trafią razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi na składowisko lub co gorsza, na „dzikie” wysypisko. Substancje te po upływie terminu ich ważności powinny być przechowywane w oddzielnych pojemnikach, by nie dostały się w ręce dzieci, a następnie regularnie przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Zużyte baterie i akumulatory są źródłem metali ciężkich (kadm, rtęć, cynk, nikiel, mangan, srebro), które szkodzą człowiekowi i środowisku naturalnemu. Zatem ważne jest, aby zbierać je selektywnie, a następnie przekazywać do wyznaczonych punktów selektywnej zbiórki odpadów. Wrzucenie ich do pojemnika na odpady komunalne powoduje zanieczyszczenie tych drugich.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówka, pralka, telewizor) zawiera szereg substancji chemicznych mogących negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi zwierząt oraz zanieczyszczać środowisko. Zużyty sprzęt możemy za darmo oddać w sklepie, w którym kupujemy sprzęt tego samego rodzaju, a sprzedawca ma obowiązek go przyjąć.

Azbest znany od kilku tysięcy lat należy do nieorganicznych minerałów o budowie włóknistej, naturalnie występujących w przyrodzie. Włókna azbestu zawarte w eternicie, który spotykamy między innymi na dachach domów i innych budynków, jeśli obchodzimy się z nim niewłaściwie, mogą dostać się do płuc i powodować groźne choroby (pylicę azbestową, raka płuc i międzybłoniaka opłucnej). Azbest należy do substancji, które stwarzają szczególne zagrożenie dla środowiska, i których wykorzystywanie, przemieszczanie i eliminowanie dozwolone jest przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Zgodnie z polskim prawodawstwem do końca 2032 r. wszystkie wyroby zawierające azbest mają zostać usunięte.
 

 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl