buy medication online
 
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Drukuj
16.01.2018.

15 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyła się, zwołana na wniosek Burmistrza Ciechanowca, XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

7 głosami za, przy 8 wstrzymujących radni przegłosowali przyjęcie uchwał w sprawach: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Ta ostatnia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zgodnie z nową uchwałą zmniejszy się częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej w mieście, z dotychczasowego cotygodniowego odbioru na co dwa tygodnie. Zmiana ta nie dotyczy zabudowy wielorodzinnej gdzie odpady niesegregowane i segregowane nadal będą odbierane raz w tygodniu. Również bez zmian pozostaje częstotliwość selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej.

Na terenach wiejskich zarówno odpady zebrane selektywnie, jak i niesegregowane odbierane będą nadal raz na miesiąc.

W styczniu 2018 roku obowiązywać będą dotychczasowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy odbioru tych odpadów.

Zmiany wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe terminy odbioru tych odpadów obowiązywać będą od lutego 2018 roku.

Informacja o nowych stawkach opłaty za odbiór odpadów zostanie przekazana indywidualnie właścicielowi każdej nieruchomości, na której gromadzone są odpady.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl