buy medication online
Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci Opowieści z Narwi Drukuj
01.04.2012.
Opowieści
 
 
Wartość projektu: 987 030,00 zł
 
Termin realizacji: X 2010 – III 2012
 
Projekt był realizowany w partnerstwie instytucji sektora pozarządowego, organizacji turystycznych i samorządu terytorialnego.
 
Lider projektu Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE
Partnerzy: Stowarzyszenie Euroregion NIEMEN, Kurpiowska Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna "Mazury Południowe", Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Urząd Gminy Ciechanowiec.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

 


 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl