buy medication online
Budowa systemu bezpieczeństwa Doliny Bugu i Nurca Drukuj
31.01.2011.

 


Logo 

 

Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z osprzętem dla OSP w Ciechanowcu – 709 637,55 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w ramach projektu „Budowa systemu bezpieczeństwa Doliny Bugu i Nurca” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.Oś priorytetowa: 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy wyprodukowany w 2010 roku ciężki specjalny samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes Benz na podwoziu z napędem 4 x 4 o kabinie jednomodułowej czterodrzwiowej, która wyposażona jest w radiotelefon samochodowy, radio z odtwarzaczem oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe. Uzyskane dofinansowanie w 2011 roku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania wyniosło 603 191,90 zł.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl