buy medication online
 
Masz pomysł na projekt społeczny - zapraszamy na spotkanie Drukuj
22.09.2017.

Burmistrz Ciechanowca zaprasza przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ciechanowiec na spotkanie, które odbędzie się 24 października 2017 r., wtorek, o godz. 15.00 w budynku COKiS, ul. Mostowa 6.

Program spotkania.
 
1. Rozpoczęcie spotkania. Wystąpienie otwierające Burmistrza Ciechanowca.
2. Podsumowanie i wnioski ze współpracy organizacji pozarządowych i samorządu Gminy Ciechanowiec w 2017 roku.
3. Omówienie głównych założeń Programu Współpracy na rok 2018 (składanie propozycji priorytetowych zadań publicznych).
4. Zgłoszenie kandydatów do udziału w komisjach konkursowych.
5. Omówienie planów szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie.
 
 
Spotkanie organizowane jest w ramach konsultacji projektu „Programu współpracy w 2018 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl