buy medication online
 
Drugie konsultacje społeczne projektu obwodnicy Drukuj
19.07.2017.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz Biuro Projektów ARTERIA sp. z o.o. zapraszają do udziału w spotkaniu z mieszkańcami:

- w dniu 7 sierpnia 2017 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukowie, ul. Mazowiecka 14
 
- w dniu 8 sierpnia 2017 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1
 
W ramach spotkań z mieszkańcami w terminie do 22-08-2017 r. w Urzędzie Gminy w Klukowie, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo oraz Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, zostanie udostępniony do wglądu plan sytuacyjny dotyczący budowy obwodnicy Ciechanowca oraz formularze do zgłaszania uwag, wniosków i zastrzeżeń dotyczących budowy drogi. Wnioski zostaną przeanalizowane pod względem technicznym i w miarę możliwości uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Wnioski i uwagi dotyczące projektu można składać w formie pisemnej w dniu konsultacji bądź w siedzibie Urzędu Gminy Klukowo, Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu lub przesyłać w terminie do 22-08-2017 r. na adres:

- Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18–230 Ciechanowiec, faks: 85 277 10 66, e-mail: info@ciechanowiec.pl
- Urząd Gminy w Klukowie, ul. Mazowiecka 14, 18–214 Klukowo, faks: 86 277 45 42, e-mail: ug@klukowo.pl
- Biuro Projektów „ARTERIA" sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok, e-mail: arteria1@o2.pl
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, faks: 85 67 67 153, e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

Postulaty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej pełnej informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkańców. Uzyskany w ten sposób materiał stanowić będzie dla projektantów bardzo ważne źródło informacji i może wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.

Zakres opracowania:
- wykonanie obejścia miasta Ciechanowiec w celu ominięcia terenu zabudowanego o parametrach drogi klasy min. G i nośności 115kN,
- budowa drogowych obiektów inżynierskich,
- budowa zatok autobusowych,
- budowa chodników w terenie zabudowanym,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego,
- budowa nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem wody,
- budowa zjazdów,
- rozbudowa/przebudowa skrzyżowań z drogami innej kategorii,
- budowa dróg serwisowych – o ile zajdzie taka konieczność,
- budowę i przebudowę parkingów i zatok postojowych – o ile zajdzie taka konieczność,
- budowa przejść dla pieszych wraz z azylami – o ile zajdzie taka konieczność,
- budowa seperatorów ruchu wraz z ich oświetleniem – o ile zajdzie taka konieczność,
- przebudowa lub zabezpieczenie uzbrojenia istniejącego kolidującego z inwestycją,
- budowę kanału technologicznego – o ile zajdzie taka konieczność,
- uzupełnienie istniejącego lub budowę nowego oświetlenia – o ile zajdzie taka konieczność,
- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
- budowa stacji pogodowych.                                                      
Dyrektor PZDW w Białymstoku
mgr. inż. Józef Władysław Sulima
 

Powiększ

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl