buy medication online
 
Poprawa dróg w Sołectwie Dąbczyn Drukuj
11.07.2017.

Choć nie jest to obligatoryjne, Gmina Ciechanowiec od 2010 roku wyodrębnia z budżetu fundusz sołecki. Kwoty dla poszczególnych sołectw obliczane są na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie, i zależą od liczby mieszkańców sołectwa oraz dochodów gminy. 

Poprawa dróg w Sołectwie Dąbczyn

fot. O. R. Tomaszewska MPI


O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym roku, decydują mieszkańcy sołectwa, pod warunkiem, że planowane przedsięwzięcie służy poprawie życia mieszkańców, należy do zadań własnych gminy i jest zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W Sołectwie Dąbczyn za przyznany w 2017 roku fundusz sołecki zlikwidowano największe zagłębienia i wyprofilowano drogę Dąbczyn - Pełch (nr ew. 129 i 131) oraz 278 mb drogi Dąbczyn - Ciechanowiec (nr 604).

Pozostałe 778 mb drogi nr 604 od skrzyżowania z drogą gminną nr 564/2 do drogi powiatowej Ciechanowiec - Kosiorki utwardzono poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego. Na zakup żwiru złożyli się mieszkańcy Sołectwa Dąbczyn i właściciele pól znajdujących się przy tej drodze. Mieszkańcy Dąbczyna prowadzili prace przy utwardzaniu drogi przy pomocy własnego sprzętu a Gmina Ciechanowiec zapewniła równiarkę.


Poprawa dróg w Sołectwie Dąbczyn

Poprawa dróg w Sołectwie Dąbczyn

Poprawa dróg w Sołectwie Dąbczyn

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl