buy medication online
 
Dotacje na rozwój infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne i rekreacyjne Drukuj
22.05.2017.
Dotacje na rozwijanie działalności gospodarczej
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” ogłosiło nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD na operacje z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” 2014-2020, zgodnie z Celem ogólnym II. Zrównoważona i efektywna gospodarka lokalna obszaru LGD, Celem szczegółowym 2.1. Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD, Przedsięwzięcia 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD – rozwijanie działalności gospodarczej.
 
Ze wsparcia mogą korzystać Wnioskodawcy z terenu działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, tj. obszar gmin: Brańsk, Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kołaki-Kościelne, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Rudka, Rutki Kossaki, Szepietowo, Szumowo, Wysokie Mazowieckie, Zambrów oraz miast: Brańsk, Wysokie Mazowieckie, Zambrów (w przypadku miasta Zambrów pomoc przysługuje pod warunkiem posiadania / założenia oddziału na obszarze wiejskim objętym LSR).
 
Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski: 29 maja 2017 r. od godz. 07.30
Termin, do którego można składać wnioski: 14 czerwca 2017 r. do godz. 15.00
 
Wnioski można składać w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie (budynek Urzędu Miasta, II piętro, pokój nr 21 lub 22) 
 
Ogłsozenie o naborze wraz pełną dokumentacją dostępne znajduje się na stronie bramanapodlasie.p lNabór nr 4/2017 Nabór nr 4/2017 - Rozwój infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne (PROW) oraz w Biurze Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”:

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, II piętro, pokoje nr 21 i 22
tel.: 86 275 25 92 wew. 38 i 39, e-mail: biuro@bramanapodlasie.pl
 
 

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl