buy medication online
 
XXVI sesja Rady Miejskiej Drukuj
19.05.2017.

Podczas XXVI sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i przy jednym głosie wstrzymującym przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2017.

Radni przyjęli bez odczytywania: sprawozdanie z realizacji w roku 2016 rocznego i  wieloletniego Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz informację na temat naboru do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

W sprawozdaniu z prac między sesjami Burmistrz Ciechanowca:
– powiedział o zakończeniu remontu łącznika pomiędzy tamą a ulica Kozarską oraz o pracach trwających na ulicy Wierzbowej i chodniku, który dzięki zgodzie mieszkańców na przesunięcie ogrodzeń, uda się zrobić w stałej szerokości na całej długości remontowanego odcinka ulicy Wierzbowej; 
– poinformował, że pod koniec maja Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ma podpisać umowę na wykonanie projektu obwodnicy; 
– odczytał pismo PZDW w Białymstoku wyjaśniające dlaczego remont drogi Ciechanowiec – Ostrożany jeszcze się nie rozpoczął;
– pogratulował wędkarzom przeprowadzenia akcji sprzątania zalewu i rzeki Nurzec, podkreślając, że inicjatorem sprzątania był Zarząd Koła Wędkarskiego „Jazgarz” w Ciechanowcu przy współpracy strażaków; 
– poinformował, że z terenu Muzeum Rolnictwa zostało przewiezionych 38 macew na Cmentarz Żydowski i w tej chwili są tam łącznie 72 macewy;
– przekazał informację o wysłaniu uzupełnienia do wniosku na uzbrojenie terenów inwestycyjnych; 
– w sprawie ponownego przetargu na Bibliotekę poinformował, że otwarcie ofert nastąpi 29 maja;
– przekazał informację o spotkaniu z przedstawicielami Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., jakie miało miejsce dzień przed sesją, w sprawie budowy linii gazociągu, która ma przebiegać przez Gminę Ciechanowiec (ulotki i mapy poniżej do pobrania);
– poinformował o innym spotkaniu w sprawie gazu, tym razem z Polską Spółką Gazownictwa, która zajmuje się dystrybucją gazu. Firma zwraca się do mieszkańców z prośbą o wypełnianie ankiet mających na celu poznanie zapotrzebowania mieszkańców na gaz ziemny co umożliwi ocenę czy budowa gazociągu dystrybucyjnego w Gminie Ciechanowiec jest ekonomicznie i technicznie możliwa do wykonania. 
 
Ankiety dotyczące oceny zapotrzebowania na gaz ziemny można pobrać ze strony www.ciechanowiec.pl lub otrzymać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. Wypełnioną ankietę należy przekazać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, pok. nr. 15.

W sprawach różnych Burmistrz odpowiedział na wiele pytań dotyczących obwodnicy, gazociągu, wykupienia gruntów PKS-u, naboru dzieci do Przedszkola, „zieleniaka”, terenów inwestycyjnych oraz dróg i chodników na terenie Ciechanowca.

Do pobrania:
- ulotka informacyjna - Połączenia międzysystemowe Polska-Litwa (.pdf)
- mapa połączenia gazowego Polska – Litwa na terenie gminy Ciechanowiec (.pdf)
- ankieta zapotrzebowania na gaz ziemny (.doc)

 
          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl