buy medication online
 
Dotacje na inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego Drukuj
20.02.2017.
Dotacje na rozwijanie działalności gospodarczej
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” ogłosiło nabór wniosków Nr 3/2017 na operacje z zakresu Działania 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 10 (Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR) w terminie od 01.03.2017 r. (godz. 7.30) do 14.03.2017 r. (godz. 15.00)
 
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte projekty dotyczące inwestycji z zakresu infrastruktury wychowania przedszkolnego, a poszczególne rodzaje projektów muszą być zgodne z rodzajami projektów wskazanymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w odniesieniu do Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w tym:
- utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej;
- dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 
Wnioski można składać w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie (budynek Urzędu Miasta, II piętro, pokój nr 21 lub 22).
 
 
Ogłoszenia wraz pełną dokumentacją dostępne są także w Biurze Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”:

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
kontakt bezpośredni:
p.o. Dyrektora Biura Iwona Wiernicka
tel: 86 275 25 92 w. 38
e-mail: i.wiernicka@bramanapodlasie.pl; biuro@bramanapodlasie.
 
                             

Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda
Asystent biura LGD "Brama na Podlasie"

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl