buy medication online
 
XXII Sesja Rady Miejskiej Drukuj
20.01.2017.

Pierwsza w 2017 roku, a XXII sesja Rady Miejskiej VII kadencji w Ciechanowcu, poświęcona była rozpatrzeniu i podjęciu uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu, Województwu Podlaskiemu oraz Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Podjęto uchwały w  sprawach: przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec oraz  umowy najmu części działki Nr 173/2 wraz z częścią budynku, położonej we wsi Pobikry, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec.

Ponadto na sesji wysłuchano sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami oraz podsumowania pracy Rady za 2016 rok.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl