buy medication online
 
Konserwacja ciechanowieckich pomników przyrody Drukuj
13.12.2016.
Klony, cisy i jarzębiny stanęły wzdłuż ciechanowieckich ulic
 
W ramach realizacji zadania „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody na terenie Gminy Ciechanowiec”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na zlecenie Gminy Ciechanowiec przeprowadzono kompleksowe prace pielęgnacyjne i konserwacyjne w obrębie trzech pomników przyrody znajdujących się na terenie Ciechanowca.

Konserwacja ciechanowieckich pomników przyrody

fot. A. Kieliszek MPI 

 
Pracami polegającymi na usunięciu złamanych, zwisających konarów i gałęzi, odrośli korzeniowych, samosiewów oraz korekty zdeformowanych i nierównomiernie rozwiniętych koron, a także założeniu wiązań elastycznych dla prawidłowego zachowania statyki drzew objęto pomniki przyrody: zlokalizowane wzdłuż zabytkowej alei lipowej - nr ewidencyjny 117ł przy ul. Pałacowej - od strony ul. Czyżewskiej do ul. Kozarskiej oraz przy alei lipowej -  nr ewidencyjny 116ł wzdłuż drogi od ul. Pałacowej do ul. Czyżewskiej w Ciechanowcu. Konserwacji poddano także lipę drobnolistną nr ew. 1745 rosnącą przy ul. Parkowej w Ciechanowcu.

Prace trwały od 19 października do 3 listopada 2016 roku. Kierownikiem robót była arch. kraj. mgr inż. Urszula Maciejewska-Stefańska, a wykonawcą prac mgr inż. Jan Szymański z firmy Aspiracje Ogrodowe z miejscowości Raszyn Rybie.

Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 43 677 zł, w tym: 38 880 zł to koszt realizacji rzeczowej zadania, 4797 zł wykonanie programu prac konserwatorskich w obrębie dwóch pomników przyrody 116ł (42 szt.) i 117ł (49 szt.) oraz ekspertyzy dendrologicznej wraz z opisem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody nr ewid. 1745. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wyniosła 23 328 zł.
 
 
Konserwacja ciechanowieckich pomników przyrody

Konserwacja ciechanowieckich pomników przyrody

Konserwacja ciechanowieckich pomników przyrody


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl