buy medication online
 
Zaproszenie na spotkanie organizacji pozarządowych Drukuj
25.11.2016.
Dotacje na rozwijanie działalności gospodarczej
 
Organizacje pozarządowe z powiatu wysokomazowieckiego mają okazję do spotkania i wymiany doświadczeń w kontekście aspektów prawnych, a także finansowania swoich działań. Będzie to możliwe dzięki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” organizatora Forum NGO, które odbędzie się 9 grudnia 2016 roku w godz. 9.00 -16.00 w Restauracji ODESSA, ul. Przemysłowa 6, Wysokie Mazowieckie.

W programie Forum przewidziane jest omówienie nowego rozporządzenia związanego z udzielaniem dotacji, a przede wszystkim zmian dotyczących możliwości rozliczania wkładu rzeczowego i osobowego w ofertach oraz wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 
Termin zgłoszeń upływa 2 grudnia 2016 roku. Przewidziany jest udział czterdziestu organizacji, a dla dziesięciu z nich zapewniona jest możliwość zaprezentowania swojej działalności (maksymalnie 5-minutowe wystąpienia). Dlatego nie należy zwlekać i jak najszybciej wysłać formularz zgłoszeniowy.

Stowarzyszenie zapewni uczestnikom nieodpłatnie obiad, serwis kawowy oraz materiały dydaktyczne.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15. Dopuszczalne jest także przesłanie formularza zgłoszeniowego faxem lub e-mailem a następnie dostarczenie oryginału w dniu organizacji Forum NGO.

Udział w zadaniu jest w całości sfinansowany ze środków LGD Brama na Podlasie, pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl