buy medication online
 
Klony, cisy i jarzębiny stanęły wzdłuż ciechanowieckich ulic Drukuj
08.11.2016.
Klony, cisy i jarzębiny stanęły wzdłuż ciechanowieckich ulic
 
 
We wsi Pobikry oraz wzdłuż ciechanowieckich ulic Kazimierza Uszyńskiego, Kościuszki, 11 Listopada oraz Pińczowskiej zasadzono 21 cisów, 33 klony oraz 24 jarzębiny.

Klony, cisy i jarzębiny stanęły wzdłuż ciechanowieckich ulic

fot. A. Kieliszek, K. Niewiarowski 


Nasadzenia odbyły się w ramach realizacji projektu „Urządzanie zadrzewień w pasach drogowych dróg gminnych oraz terenów zieleni w Gminie Ciechanowiec”. Przewidywany efekt ekologiczny projektu to: ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, złagodzenie efektu cieplarnianego poprzez nasadzenia drzew, ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza i erozji gleb, zwiększenie ilości siedlisk i źródeł pożywienia dla wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków, owadów itp.

Koszt zakupu drzew wyniósł 15 tys. zł, z czego 5 tys. zł to koszt własny Gminy Ciechanowiec a 10 tys. zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach zadania Ochrona Przyrody - Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów - Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej - Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

W sadzeniu drzew wzięło udział wielu mieszkańców gminy. Cisy w Pobikrach sadziło kilka rodzin pod nadzorem pana Jana Stańczuka. Drzewa przy ul. 11 Listopada zasadzili pracownicy Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu. Sadzonki przy ul. Kazimierza Uszyńskiego posadzone zostały przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy wsparciu szkoły podstawowej. Drzewa przy ul. Pińczowskiej sadzili Karol Niewiarowski i Michał Poniatowski, zaś klony przy ul. Kościuszki zasadzili pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.

Wszystkim mieszkańcom, którzy bezinteresownie podjęli się sadzenia drzew serdecznie dziękujemy.
 
 
Klony, cisy i jarzębiny stanęły wzdłuż ciechanowieckich ulic

Klony, cisy i jarzębiny stanęły wzdłuż ciechanowieckich ulic

Klony, cisy i jarzębiny stanęły wzdłuż ciechanowieckich ulic

Klony, cisy i jarzębiny stanęły wzdłuż ciechanowieckich ulic


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl