buy medication online
 
Odmulanie rzeki Nurzec Drukuj
21.10.2016.

Ruszyły prace polegające na odmuleniu zbiornika wodnego na rzece Nurzec w Ciechanowcu. Zleceniodawcą prac jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku sprawujący zarząd nad wodami w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego. 

Odmulanie rzeki Nurzec

fot. A. Kieliszek MPI


Zgodnie z projektem odmulenie zbiornika będzie realizowane przy obniżonym poziomie lustra wody. Takie warunki prowadzenia robót wynikają z wcześniejszych uzgodnień z przedstawicielami PZW Okręg Mazowiecki Koło Wędkarskie "Jazgarz" w Ciechanowcu.
 
Prace polegać będą na usunięciu namułu i rumoszu z koryta rzeki Nurzec (na prawo od trasy koryta) i dna zbiornika wodnego przyległego do odmulanego odcinka rzeki. Ponadto zostaną wytyczone linie krawędzi skarp i dna zbiornika, wykonana będzie droga tymczasowa, a po zakończeniu prac konserwacyjnych nastąpi zagospodarowanie terenu.

W wyniku odmulenia zbiornik wodny odzyska znaczną część utraconej pojemności wodnej o przeszło 6,3 tys. m3. Jednak z opisu projektu wykonawczego wynika, że efekt ten nie będzie długotrwały: (…) układ prądów sprawia (mniejsze prędkości wody na łuku wypukłym - od brzegu prawego), iż przy brzegu prawym zbiornika odkładana jest większość transportowanego rumowiska, a przynajmniej frakcje cięższe (żwiru i piasku). Reasumując zatem należy stwierdzić, że lokalizacja przymuliska - ławicy w zbiorniku wynika z prądów wodnych w nim występujących. Zapewne w przyszłości w tym samym miejscu za jakiś czas powstanie nowe przymulisko - ławica, co niestety jest nieuchronne, gdyż jaz i zbiornik zaburzają naturalny proces transportu przez wodę (szczególnie w okresie wezbrań, kiedy posiada ona największą energię) rumowiska w dół rzeki (…).

Prace w korycie rzeki mają potrwać do 30 listopada 2016 roku ich wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Adam Czarnecki przy udziale firmy partnerskiej Usługi Transportowe Budowa Dróg, Roboty Ziemne Zdzisław Czarnecki. Koszt robót, zgodnie z kosztorysem ofertowym, ma wynieść 284 846,35 zł brutto.

Odmulanie rzeki Nurzec
 
Odmulanie rzeki Nurzec
 
Odmulanie rzeki Nurzec

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl