buy medication online
 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest Drukuj
12.10.2016.
Logo NFOS 

W okresie od kwietnia do września 2016 roku Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ciechanowiec”.

Zadanie było dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na wykonanie prac takich jak: odbiór, przygotowanie do pakowania, pakowanie i prawidłowe oznakowanie, ważenie, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów.

Wykonawcą prac objętych przedmiotowym zadaniem było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie z siedzibą przy ul. Polowej 19.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl