buy medication online
 
Sesja Rady Miejskiej Drukuj
28.09.2016.

XIX sesja Rady Miejskiej poświęcona była rozpatrzeniu i podjęciu uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok,  uchwałom dotyczącym komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz zniesienia formy ochrony przyrody z jesionu wyniosłego stanowiącego pomnik przyrody Nr 53 ł oraz dębu szypułkowego stanowiącego pomnik przyrody Nr 110 ł.

Podjęta została uchwała o zasadach sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielaniu bonifikat. Podjęto też uchwałę dotyczącą uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec. Do obu uchwał wprowadzono jedną zmianę - wycofano z listy lokal przy ul. Kościuszki 16.

W czasie sesji grupa młodych sportowców z Ciechanowca zaprezentowała projekt budowy infrastruktury sportowej do ćwiczeń w przestrzeni miejskiej - street workout.

Street Workut to połączenie treningu z wykorzystaniem własnej masy ciała i ćwiczeń gimnastycznych, przeniesione z sali na świeże powietrze. Jako, że sport zawsze potrafił łączyć ludzi, rozbudzać w nich pasje oraz prowadzić do pracy nad własnych charakterem, wnioskodawcy sądzą, że budowa placu do ćwiczeń może ułatwić walkę z takimi problemami jak popadanie w nałogi wśród młodzieży czy spędzanie zbyt dużej ilości czasu przed komputerem.

Wnioskodawcy chcieliby zlokalizować urządzenia do ćwiczeń w centralnej części miasta np. wyspa, park, okolice szkoły podstawowej, czyniąc to miejsce przyjaznym dla ludzi preferujących aktywny tryb życia.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl