buy medication online
 
Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru Drukuj
19.09.2016.

Tradycją Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu są obchody ,,Patriotycznego września”. Szkoła rokrocznie bierze udział w Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. W tym roku po raz pierwszy udział w Marszu wzięła również młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu. Sztandar nieśli uczniowie z klas wojskowo-sportowych.

Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

fot. archibial.pl


Tegoroczny, szesnasty Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru odbył się pod hasłem "Nauczyciele polscy - zesłańcy Sybiru". Uczestnicy przemaszerowali w ciszy od Pomnika Katyńskiego w Parku Zwierzynieckim pod pomnik - Grób Nieznanego Sybiraka przy kościele pw. Św. Ducha. Marsz zgromadził prawie trzynaście tysięcy osób. Uczestniczyli w nim zarówno ci, którzy przeżyli stalinowskie wywózki na Sybir i do Kazachstanu, ich rodziny, potomkowie, jak i liczne grupy młodzieży ze szkół całej Polski: od Białegostoku i Łomży po Poznań, Kraków i Zieloną Górę. Liczną grupę stanowili goście z zagranicy, w tym z Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i z Białorusi, którą reprezentowali nasi rodacy skupieni wokół Związku Polaków na Białorusi.

Uczestników przywitał Tadeusz Chwiedź, przewodniczący Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Błogosławieństw przed marszem udzielili Metropolita Białostocki Arcybiskup Edward Ozorowski, Arcybiskup Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej Jakub oraz kapelan Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. mjr Tomasz Wigłasz.

W wystąpieniu inauguracyjnym dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski podkreślił rolę nauczycieli w przetrwaniu języka polskiego i kultury polskiej wśród zesłańców poddanych rusyfikacji. Powiedział, że w warunkach zniewolenia, gdy zagrożona jest tożsamość i dziedzictwo narodowa edukacja zyskuje dodatkową wartość.




Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl