buy medication online
 
Sesja Rady Miejskiej Drukuj
23.08.2016.

Na XVIII sesji Rady Miejskiej, po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, radni przyjęli uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w gminie Ciechanowiec; zmian w budżecie gminy na 2016 rok; zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Ciechanowiec oraz ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności.

Radni w związku z sugestiami zmian Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęli ponownie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Podjęto uchwałę uznającą za niezasadną skargę na działalność Burmistrza.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o przedłożeniu informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE za 2015 rok oraz przygotowaniu obiektów oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.


          Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl