buy medication online
Urządzanie zadrzewień w pasach drogowych dróg gminnych oraz terenów zieleni w Gminie Ciechanowiec Drukuj
07.10.2016.
 
Logo WFOSiGW

Urządzanie zadrzewień w pasach drogowych dróg gminnych
oraz terenów zieleni w Gminie Ciechanowiec
 
Celem projektu jest poprawienie walorów przyrodniczych terenów wykorzystywanych na potrzeby gospodarki drogowej, pozbawionych zadrzewień. Wykonanie nasadzeń zmniejszy negatywny wpływ oddziaływania ruchu drogowego na bliskie sąsiedztwo z drogą, wpłynie na ograniczenie hałasu w sąsiedztwie dróg, poprawią się walory estetyczne oraz powstaną nowe siedliska dla wielu gatunków zwierząt.

Zadanie polega na nasadzeniu 78 sztuk drzew na terenie gminy Ciechanowiec, w tym:
- 21 sztuk drzew gatunku cis pospolity o wysokości od 160 do 180 cm, na działce nr ewid. 45, obręb Pobikry,
- 9 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm od 10 do 12 cm (ul. Kościuszki),
- 15 sztuk drzew, w tym 8 sztuk gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm od 10 do 12 cm oraz 7 sztuk gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm od 10 do 12 cm (ul. Kazimierza Uszyńskiego),
- 13 sztuk drzew, w tym 7 sztuk gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm od 10 do 12 cm oraz 6 sztuk gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm od 10 do 12 cm (ul. 11 Listopada),
- 20 sztuk drzew, w tym 10 sztuk gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm od 10 do 12 cm oraz 10 sztuk gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm od 10 do 12 cm (ul. Pińczowska).

Przewidywany efekt ekologiczny to:
- ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery,
- złagodzenie efektu cieplarnianego poprzez nasadzenia drzew,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza i erozji gleb,
- zwiększenie ilości siedlisk i źródeł pożywienia dla wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków, owadów itp.

Projekt realizowany będzie do 31 października 2016 r.

Koszt nasadzeń wyniesie 15.000 zł, z czego 5.000 zł to koszt własny Gminy Ciechanowiec a 10.000 zł to dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowuje projekt z zakresu: Ochrona Przyrody - Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów - Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej - Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl