buy medication online
 
146 absolwentów ZSOiZ rozpoczęło egzaminy maturalne Drukuj
06.05.2016.

Główna sesja tegorocznych egzaminów maturalnych odbywać się będzie w terminie od 4 do 27 maja. W całej Polsce do egzaminu maturalnego przystąpi ponad 283 tys. osób.

146 absolwentów ZSOiZ rozpoczęło egzaminy maturalne

fot. ZSOiZ w Ciechanowcu


W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu będzie to łącznie 146 absolwentów, w tym: 85 z Liceum Ogólnokształcącego, 20 absolwentów Technikum, 18 Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz 23 osoby z Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Absolwent obowiązkowo przystępuje do sześciu egzaminów:
- dwóch w części ustnej ‎(z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego)
- czterech w części pisemnej: z języka polskiego (poziom podstawowy)‎, z matematyki (poziom podstawowy)‎, z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy)‎ oraz z wybranego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony)‎.

Wyboru przedmiotu dodatkowego dokonuje się spośród 17 przedmiotów. Ciechanowieccy absolwenci, spośród przedmiotów na poziomie rozszerzonym, najczęściej wybierali geografię (75 osób). Dla porównania fizykę wybrało 11 osób, a 3 absolwentów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych przystąpi do egzaminu z historii sztuki.  Absolwenci mogą dodatkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane w części ustnej w procentach, a w części pisemnej w procentach i na skali centylowej. Absolwent zaliczy egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego nastąpi 5 lipca.


146 absolwentów ZSOiZ rozpoczęło egzaminy maturalne

146 absolwentów ZSOiZ rozpoczęło egzaminy maturalne

146 absolwentów ZSOiZ rozpoczęło egzaminy maturalne
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl