buy medication online
 
320 mln zł na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej Drukuj
21.04.2016.

Konsorcja składające się co najmniej z 10 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą już składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na stworzeniu innowacyjnych produktów sieciowych w Polsce Wschodniej.

Konkurs rozpoczął się 20 kwietnia i potrwa do 28 czerwca br. – Chcemy zachęcić przedsiębiorców do wykorzystania potencjału i walorów makroregionu, jako podstawy rozwoju biznesu. Dzięki projektom wzrośnie innowacyjność i konkurencyjność firm oraz atrakcyjność Polski Wschodniej. Powstaną również nowe miejsca pracy – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Nabór wniosków odbywa się w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Programu Polska Wschodnia (POPW). Dofinansowanie przeznaczone jest na przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi tak, że utworzą one gotową do sprzedaży ofertę, wykorzystującą istniejące w makroregionie  walory  i  atrakcje. – W efekcie klienci otrzymają w pakiecie kompleksowy i innowacyjny produkt dostępny w różnych miejscach Polski Wschodniej  – powiedział wiceminister Hamryszczak.

Na dofinansowanie mają szansę projekty obejmujące:
•    inwestycje w spójną infrastrukturę;
•    rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
•    opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Warunkiem otrzymania wsparcia z POPW jest także utworzenie minimum 20 miejsc pracy, wpisanie się projektu w regionalne inteligentne specjalizacje (wspólne dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej). Równie ważne jest posiadanie zawiadomienia o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia na  budowę  i/lub  innych  dokumentów wymaganych  zgodnie  z  Prawem budowlanym, do rozpoczęcia robót budowlanych (jeśli wchodzą w zakres projektu).

Przedsięwzięcia, które otrzymają dofinansowanie zostaną wyselekcjonowane na podstawie kryteriów wyboru projektów, przyjętych przez Komitet Monitorujący POPW. Więcej na stronie www.polskawschodnia.gov.pl

Oceniane będą m.in. pod kątem:
•    innowacyjności;
•    potencjału rynkowego produktu;
•    przygotowania do realizacji;
•    zapewnienia wykonalności z puntu widzenia stabilności współpracy między członkami konsorcjum;
•    wpływu na wzrost zatrudnienia;
•    lokalizacji na obszarach wiejskich;
•    wpływu na aktywizację i rozwój sektora MŚP oraz społeczności lokalnej; zaangażowania w realizację projektu MŚP z siedzibą na terenie obszarów wiejskich;
•    wpływu na promocję zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie POPW w zakładce „Skorzystaj” www.polskawschodnia.gov.pl

                                                                
Departament Komunikacji
Ministerstwo Rozwoju

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl