buy medication online
 
Zmiana w ustawie - stowarzyszenia będą powoływać pełnomocników Drukuj
14.04.2016.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach w umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).

Przepis ten wejdzie w życie już 20 maja 2016 roku. Ustawa daje stowarzyszeniom dwie możliwości wskazania osób do podpisywania umów:
– podjęcie uchwały przez organ nadzorczy (zazwyczaj jest to komisja rewizyjna), w której wyznaczona zostanie osoba do reprezentowania stowarzyszenia w zakresie wskazanym w ustawie;
– podjęcie uchwały przez walne zebranie członków powołującej pełnomocników. Walne może wskazać więcej niż jedną osobę do pełnienia tej funkcji, co da organizacji większe pole manewru.

Więcej na temat pełnomocnictw można przeczytać na www.ngo.pl
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl