buy medication online
 
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych Drukuj
15.03.2016.
 
31 marca to termin, który powinien być dobrze znany wszystkim organizacjom pozarządowym, ponieważ jest to ostateczny termin sporządzenia przez nie sprawozdania finansowego oraz wysłania deklaracji CIT-8 do urzędu skarbowego.

Muszą o tym pamiętać te organizacje, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia. Obowiązki sprawozdawcze mają wszystkie zarejestrowane organizacje, nawet jeżeli w 2015 roku nie miały żadnych przychodów.

Kolejne ważne terminy do zapamiętania:
- do końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego - władze wskazane w statucie muszą przyjąć sprawozdanie finansowe;
- 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania ma organizacja na przekazanie go do Urzędu Skarbowego;
- jeżeli organizacja prowadzi działalność gospodarczą ma 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdanie finansowego na złożenie do KRS formularza KRS-Z30 wraz z załącznikami (m.in. sprawozdanie finansowe, uchwała o przyjęciu sprawozdania, protokół z walnego zebrania, lista obecności).

Dodatkowo organizacje pożytku publicznego mają obowiązek:
- do 15 lipca zamieścić w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez MPiPS sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe (dotyczy to OPP, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, do 30 listopada - termin dla OPP, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego).

Uwaga, zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie OPP, które nie złożą sprawozdań utracą możliwość pozyskiwania 1% podatku za poprzedni rok.

Sprawozdanie merytoryczne:
- stowarzyszenia nie mają obowiązku sporządzania sprawozdania merytorycznego, jednak dobrą praktyką organizacji jest tworzenie takiego dokumentu i udostępnianie go na swojej stronie internetowej;
- do 31 grudnia Fundacje (oprócz tych ze statusem OPP) mają obowiązek złożyć sprawozdanie z działalności do swojego organu kontroli nadzoru, czyli ministra, który jest wskazany w statucie fundacji a także podać je do publicznej wiadomości np. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

Organizacje zachęcamy do korzystania z Portalu NGO.PL największego w Polsce portalu internetowego będącego kompleksowym, bezpłatnym źródłem informacji i praktycznych porad dla organizacji pozarządowych. 

źródło: www.ngo.pl/
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl