buy medication online
 
Program Polska Wschodnia: ogłoszono nabór wniosków Drukuj
12.03.2016.

Ministerstwo Rozwoju informuje, że ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie produktów sieciowych z Programu Polska Wschodnia.

320 mln zł – to pula konkursu, w którym konsorcja mikro-, małych i średnich firm mogą starać się o unijne środki na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej. Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 20 kwietnia do 28 czerwca 2016 r.

Inwestycje przyniosą wielowymiarowe korzyści. Firmy wprowadzą na rynek innowacyjne produkty, dzięki którym zwiększą swoją konkurencyjność. Klienci natomiast skorzystają z atrakcyjnej i kompleksowej oferty opartej o walory i atrakcje makroregionu. Co ważne, powstaną nowe miejsca pracy – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Nabór wniosków organizowany jest w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Polska Wschodnia (POPW). Dofinansowaniem objęte zostaną projekty polegające na stworzeniu sieciowych i innowacyjnych produktów, które powstaną poprzez połączenie jedną spójną koncepcją, rozproszonych atrakcji, miejsc czy obiektów. Przedsięwzięcie musi objąć:
- inwestycję w spójną infrastrukturę
- rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych
- opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Warunkiem koniecznym jest też wpisanie się projektu w regionalne inteligentne specjalizacje, wspólne  dla co najmniej  dwóch  województw  z Polski  Wschodniej.

Kryteria, na postawie których wyselekcjonowane zostaną najlepsze projekty
Więcej informacji na temat poddziałania
Ogłoszenie o konkursie

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl