buy medication online
 
Kolejna edycja Nagrody Honorowej "Świadek Historii" Drukuj
26.02.2016.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do zgłaszania kandydatów do VIII edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, szczególnie zasłużonym dla upamiętniania najnowszej historii Narodu Polskiego (od 1939 r.) oraz wspierającym pion edukacyjny białostockiego oddziału IPN w realizacji ustawowej działalności, w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie). Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Nagroda może być przyznana danej osobie/instytucji tylko raz. Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie Laureatów, można zgłaszać ponownie. Przesyłanie uzasadnienia (jeśli nie zawiera ono nowych treści) nie jest wówczas wymagane. W roku 2016 r. zostanie przyznanych nie więcej niż sześć Nagród.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą bądź zgłaszać osobiście do 31 marca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) w białostockim oddziale IPN (ul. Warsztatowaj 1A, 15-637 Białystok). Dodatkowych informacji udziela Tomasz Danilecki, tel. 85 66-457 82, 662 164 269. Formularze dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej ipn.gov.pl w zakładce: Konkursy i nagrody.


                                                                   

Oddział IPN w BiałymstokuNagroda Honorowa "Świadek Historii"
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl