buy medication online
 
XIV sesja Rady Miejskiej Drukuj
19.02.2016.
 
Na XIV sesji Rady Miejskiej odbywającej się na sali konferencyjnej Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu obecnych było wielu gości reprezentujących państwowe i samorządowe instytucje z województw podlaskiego i mazowieckiego.

XIV sesja Rady Miejskiej

fot. Z. Poniatowski MPI


W czasie obrad radni wysłuchali sprawozdania z pracy Burmistrza między sesjami, informacji Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie oraz potrzeb z tym związanych, a także informacji Kierownika Komisariatu Policji w Ciechanowcu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy za 2015 rok.

Radni podjęli uchwały w sprawach: przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Ciechanowiec na lata 2016-2019”; ustalenia stawek opłaty targowej, poboru i terminów płatności; uchwalenia „Harmonogramu działań i zasad monitorowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Ciechanowiec na lata 2016-2020” oraz określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechanowiec.

Po zamknięciu posiedzenia obecni na sesji marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, poseł na Sejm Mieczysław Baszko, wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego Leszek Gruchała, przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorota Łapiak, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Józef Sulima, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych Trakt Jerzy Szklaruk, wójt Gminy Boguty-Pianki Józef Bogucki, ksiądz Tadeusz Kryński dziekan dekanatu ciechanowieckiego, burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko i przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Święcki, w obecności burmistrzów i wójtów sąsiadujących gmin, radnych i pracowników samorządowych dokonali uroczystego otwarcia nowo wyremontowanego, ponad dwukilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-Ciechanowiec na terenie województwa podlaskiego i trzykilometrowego odcinka tej samej drogi na terenie województwa mazowieckiego. Symboliczne przecięcie wstęgi miało miejsce na granicy województw.


          Sesja Rady Miejskiej    Jasełka w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika. Więcej zdjęć...
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl