buy medication online
 
Mieszkańcy Ciechanowca oddali ponad 17 litrów krwi Drukuj
19.02.2016.
 
Podczas ostatniej wizyty Mobilnego Punktu Poboru Krwi w Ciechanowcu, pomimo niesprzyjającej pogody 43 osoby przyszły do ambulansu oddać cenny dar - krew.

Mieszkańcy Ciechanowca oddali ponad 17 litrów krwi

fot. A. Kieliszek


Do oddania krwi zakwalifikowano 38 osób, które oddały ponad 17 litrów krwi. Niektórzy oddali krew po raz pierwszy, inni po raz kolejny. Jednak bez względu na częstotliwość wszystkim należą się podziękowania - pamiętajmy, że dziennie potrzeba krwi od prawie 10 tysięcy dawców, czyli tylu ilu jest mieszkańców naszej gminy.

Trzy osoby zostały zakwalifikowane do wpisania do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej. Wcześniej myślałam o tym, aby się zarejestrować, ale po prostu bałam się. Jednak gdy ktoś mi bliski zachorował i okazało się, że czeka na przeszczep szpiku zrozumiałam, że mój strach jest nieuzasadniany. Uprzytomniłam sobie, że gdzieś jest rodzina, której bliski czeka na dawcę szpiku. I oni odczuwają gorszy rodzaj strachu - strachu o utratę najbliższej osoby. Czekają nie tylko na szpik, ale na dar życia. – powiedziała mieszkanka Ciechanowca, która przyszła do ambulansu, aby zarejestrować się w Centralnym Rejestrze.

Obecnie w świecie chęć bycia dawcą szpiku zadeklarowało ponad 10 milionów osób. Z inicjatywy osób, które utraciły bliskich z powodu białaczki, powstał w Stanach Zjednoczonych pierwszy rejestr (Bank) ochotników - niespokrewnionych dawców szpiku, gromadzący obecnie prawie 4,5 miliona dawców. Powstały nowe banki w Niemczech liczący 2,5 miliona dawców, we Włoszech ponad 300 tys., w Czechach prawie 50 tys., w Polsce (5 rejestrów) ponad 31 tys.

Szpik jest głównym narzędziem krwiotwórczym, zawierającym komórki odpowiedzialne za wytwarzanie krwi. Przeszczepienie szpiku jest dla wielu chorych jedynym zabiegiem ratującym życie. Często poszukuje się potencjalnych dawców wśród rodziny chorego, ale szansa znalezienia zgodnego z chorym dawcy rodzinnego jest dość mała, więc tworzy się rejestry dawców niespokrewnionych. Jeżeli rejestr takich dawców jest odpowiednio duży, istnieje duża szansa znalezienia dawcy zgodnego.

Dawcą szpiku może zostać każda zdrowa osoba pomiędzy 18 a 50 rokiem życia, która wcześniej wypełniła deklarację oraz kwestionariusz, i oddała próbkę krwi na wstępne badanie, którego wyniki pozwalają na wpisanie kandydata do Centralnego Rejestru. Wypełnienie deklaracji  i pobranie próbki krwi nie oznacza, że wkrótce nastąpi pobranie szpiku, gdyż prawdopodobieństwo pobrania szpiku od osoby deklarującej chęć oddania szpiku do przeszczepienia wynosi 1:25000.

Wszyscy, którzy nie mogli oddać krwi w czasie pobytu ambulansu w Ciechanowcu lub chcą zostać dawcą szpiku mogą to zrobić w:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23
tel. 85 744 70 02; 85 745 63 01
w godzinach 7.00-14.30,
a środy 7.00-17.30
lub w Oddziałach RCKiK w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Łomży i Suwałkach.

 
 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl