buy medication online
 
UTW w Ciechanowcu zrealizował projekt "Senior też zdobywa wiedzę" Drukuj
12.11.2015.

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Ciechanowcu zakończyło realizację edukacyjnego projektu „Senior też zdobywa wiedzę”, dofinansowanego z budżetu Gminy Ciechanowiec w ramach wspierania realizacji zadań publicznych z zakresu społeczeństwa obywatelskiego.

UTW w Ciechanowcu zakończył realizację projektu "Senior też zdobywa wiedzę"

W projekcie były zaplanowane różnorodne zajęcia poszerzające wiedzę słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Kursy komputerowe przeznaczone były dla osób, które poznały podstawowe zasady obsługi komputera, a w kolejnym semestrze nabywały umiejętności pisania informacji, notatek, zapisywania plików, korzystania z Internetu, zakładania poczty elektronicznej. Zajęcia prowadzone były w sali komputerowej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu w okresie kwiecień-maj i wrzesień-październik. Każdorazowo udział w szkoleniach wzięło po 10 osób. Trenerem kursów była Beata Wdzieńkońska.

Kolejny kurs przypomniał uczestnikom odległe lata nauki języka rosyjskiego. Zajęcia prowadzone były od marca do czerwca w formie konwersacji, nauki wierszy i śpiewania piosenek. Były to zajęcia utrwalające posiadaną wiedzę. Kurs prowadziła Irina Szymoniak, a skorzystało z nich 10 osób.

Bardzo ciekawe były spotkania z pasjonatami. Pierwsze obejmowało tematykę tak nam odległą i nieznaną jak genealogia. Poznano źródła pozyskiwania informacji genealogicznych, zasady sporządzania drzew genealogicznych. Na zajęciach zachęcano, by każda rodzina opracowała swój rodowód jako źródło historyczne, które winno być przekazywane kolejnym pokoleniom. Spotkanie prowadziła Olga Regina Tomaszewska.

Drugi pasjonat to podróżnik-polarnik, osoba na co dzień będąca pracownikiem naukowym, a urlopy spędzająca za kołem polarnym, by poznawać kolejne tajniki tych obszarów. Uczestnicy spotkania mieli możliwość podziwiania pięknych, białych i mroźnych terenów oraz życie mieszkańców na przygotowanej prezentacji bogatej w zdjęcia wykonane przez podróżniczkę prof. dr hab. Agnieszkę Maryniak.

Kurs językowy i spotkania z pasjonatami odbyły się w siedzibie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu  w Ciechanowcu.

Warsztaty zielarskie przeprowadzono w siedzibie Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka. W pierwszej części poznano rośliny wykorzystywane w ziołolecznictwie, a rosnące w ogrodzie. Zebrano płatki nagietka, a następnie pod okiem wykwalifikowanego zielarza wykonano maść nagietkową. Piotr Kiersnowski przekazał uczestnikom warsztatów wiele cennych informacji w zakresie znaczenia i wykorzystywania ziół w lecznictwie i kosmetyce.

                                      

Zofia Januszkiewicz-Diakowska
Prezes Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku”


 

UTW w Ciechanowcu zakończył realizację projektu "Senior też zdobywa wiedzę"Wieku w Ciechanowcu

UTW w Ciechanowcu zakończył realizację projektu "Senior też zdobywa wiedzę"

UTW w Ciechanowcu zakończył realizację projektu "Senior też zdobywa wiedzę"

UTW w Ciechanowcu zakończył realizację projektu "Senior też zdobywa wiedzę"

fot. Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl