buy medication online
 
Jerzy Leszczyński nowym Marszałkiem Województwa Podlaskiego Drukuj
10.11.2015.
 
 Jerzy Leszczyński

Jerzy Leszczyński z Ciechanowca został wybrany nowym Marszałkiem Województwa Podlaskiego. Radni wybrali także przewodniczącego sejmiku, wicemarszałków i członków zarządu.

Podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego obecny był pełen skład Rady. Na stanowisko Marszałka Województwa Podlaskiego zgłoszono dwie kandydatury: Mieczysław Baszko w imieniu klubów PSL i PO zgłosił Jerzego Leszczyńskiego, a Jan Dobrzyński w imieniu klubu PiS Łukasza Siekierko. Jerzy Leszczyński otrzymał 17 głosów dzięki czemu został nowym Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

W swoim wystąpieniu Jerzy Leszczyński podziękował ustępującemu marszałkowi Mieczysławowi Baszko za dotychczasową współpracę, a koalicjantom za zaufanie jakim został obdarzony. Powiedział:  Jest to rzeczywiście ważny moment w moim życiu, ale też myślę, że ważny moment dla naszego województwa (…). Przed nami trzy lata ciężkiej pracy myślę, że sprostamy tym wszystkim wyzwaniom. Dalej powinniśmy ciężko pracować i kontynuować to, co jest planowane w strategii na lata 2014-2020 (…) Chciałbym zapewnić o gotowości współpracy ze wszystkimi szczeblami i sektorami.  

Na tej samej sesji radni wybrali wicemarszałków i członków zarządu oraz przewodniczącego sejmiku. Wicemarszałkami ponownie zostali Maciej Żywno i Anna Naszkiewicz, a członkami zarządu - Bogdan Dyjuk i Stefan Krajewski. Nowym przewodniczącym sejmiku  został Jarosław Dworzański.

Jerzy Leszczyński urodził się w Ciechanowcu w 1961 roku. Jest absolwentem Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1985). Pracę zawodową rozpoczął w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, następnie w latach 1987-2002 pracował jako doradca w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W 1992 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki na stypendium organizowane przez Cochran Fellowship Program, a w 1994 razem z amerykańskimi ekspertami prowadził kursy dla podlaskich doradców i rolników w ramach Polsko-Amerykańskiego Programu Doradztwa Rolniczego. W 2002 roku jako pełnomocnik prezesa ARiMR organizował struktury Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie podlaskim oraz przygotowywał je do wdrażania programów unijnych. W tym samym roku został zastępcą dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR z siedzibą w Łomży. Jest członkiem Wojewódzkiego Zarządu PSL w Białymstoku. W ubiegłorocznych wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego głosami 8154 wyborców, uzyskał mandat radnego i został wybrany przez sejmik na Członka Zarządu Województwa Podlaskiego.

Jest żonaty, ma syna i dwoje wnucząt. W wolnych chwilach muzykuje, śpiewa w ciechanowieckim chórze parafialnym „Kantata” oraz zajmuje się ogrodem.


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl