buy medication online
 
Zmarł Honorowy Obywatel Ciechanowca Andrzej S. Ciechanowiecki Drukuj
09.11.2015.

Andrzej Stanisław Ciechanowiecki (1924-2015)2 listopada 2015 r. zmarł w Londynie Andrzej Stanisław Ciechanowiecki, Honorowy Obywatel Ciechanowca, Kawaler Orderu Orła Białego, założyciel Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie, historyk sztuki, kolekcjoner, filantrop.

Andrzej Stanisław Ciechanowiecki urodził się w Warszawie 28 września 1924 roku jako jedyny syn dyplomaty RP Jerzego Stanisława Ciechanowieckiego i Matyldy z Osiecimskich-Hutten-Czapskich. W 1939 roku uczestniczył jako ochotnik w kampanii wrześniowej. Po powrocie do Warszawy wiosną 1940 roku zdał podziemną maturę i rozpoczął studia ekonomiczne na tajnych kompletach w Szkole Głównej Handlowej oraz z historii sztuki na Uniwersytecie Zachodnim. Jednocześnie prowadził pracę konspiracyjną w szeregach Armii Krajowej, wziął udział w powstaniu warszawskim, a po jego upadku działał jeszcze do kwietnia 1945 w organizacji Wolność i Niezawisłość.

Po zakończeniu II wojny światowej pozostał w Polsce i w czerwcu 1945 roku, ze względu na znajomość kilku języków obcych, został zaangażowany jako radca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W Krakowie ukończył studia, najpierw w 1947 roku na Akademii Handlowej, a następnie w 1950 roku na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym samym roku został aresztowany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i po długich przesłuchaniach, w 1952 roku został skazany na 10 lat więzienia. Zwolniony został  w 1956 r., a następnie zrehabilitowany. Po powrocie do Krakowa zajął się przerwaną pracą doktorską. Był doradcą Wawelu oraz kustoszem Muzeum Zamkowego w Łańcucie. Od czasów studenckich udzielał się w pracy społecznej: był założycielem Klubu Logofagów - pierwowzorze późniejszych klubów inteligencji katolickiej, a także jednym z tych, którzy odtworzyli Tygodnik Powszechny.

W 1958 uzyskał stypendium Fundacji Forda oraz British Council i wyjechał na dalsze studia. W 1961 r. zdecydował się przenieść do Londynu, gdzie wszedł do grona wybitnych londyńskich marszandów. W roku 1966 wraz z François Heimem otworzył w Londynie Heim Gallery, która została przez niego sprzedana w 1986 roku. Przeniósł się wtedy do stworzonej przez siebie mniejszej galerii sztuki - Old Masters Gallery, która była jego własnością do 1995 roku, kiedy to uległ ciężkiemu wypadkowi. Nowatorskie katalogi jakie stworzył na potrzeby swojej galerii stały się znane i słynne na całym świecie.

Mieszkając i pracując w Londynie, Andrzej S. Ciechanowiecki prowadził ożywioną działalność kolekcjonerską zapoczątkowaną jeszcze w kraju, a uwarunkowaną wychowaniem i tradycją rodzinną. Cały czas utrzymywał ścisłe kontakty z naukowcami i przyjaciółmi w Polsce, ale przyjeżdżać do kraju zaczął dopiero po 19 latach. Od roku 1977 dla jego kolekcjonerstwa otworzyła się nowa perspektywa. Poświęcił się poszukiwaniu i pozyskiwaniu w kolekcjach na całym świecie dzieł sztuki związanych z Polską, by móc nimi wzbogacić placówki muzealne w kraju.

Gromadzona od 1962 roku kolekcja poloników powiększała się i 8 października 1986 r. została ustanowiona przez Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie z oficjalną siedzibą w Pałacu pod Blachą w Warszawie.

11 lutego 1991 roku Andrzej Stanisław Ciechanowiecki został Honorowym Obywatelem Ciechanowca, gdyż choć rodziny Ciechanowieckich od przełomu XVI i XVII wieku nie ma w Ciechanowcu, to A. S. Ciechanowiecki poczuwał się do związków z miastem, od którego wziął swe nazwisko. Jak sam mówił: Rodzina moja pochodzi z Mazowsza, z tego samego średniowiecznego szczepu Dąbrowów, do którego należeli Kostkowie, z największą chlubą tej rodziny - Świętym Stanisławem. Dwa pokolenia później, panowie na Ciechanowcu rozdzielili się na dwie linie. Starsza, to wygaśli w 1654 roku Kiszkowie z Ciechanowca, którzy wielokrotnie wiążąc się węzłami małżeńskimi z Radziwiłłami, w ich dom wnieśli swoją fortunę z Nieświeżem i Ołyką. Młodsza, to z Ciechanowca Ciechanowieccy.

Dzięki Andrzejowi Stanisławowi Ciechanowieckiemu, za pośrednictwem Fundacji im. Ciechanowieckich, Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu mogło pokazać zwiedzającym przykłady najcenniejszych zbiorów malarstwa m.in. o tematyce religijnej z XVI-XVIII wieku, rzeźby, rzemiosła artystycznego - zabytkowych zegarów, szkła i porcelany, mebli. Jedna ze stałych ekspozycji Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu,  tzw. Salonik Rodziny Ciechanowieckich, została stworzona całkowicie na koszt Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego.


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl