buy medication online
 
VIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady "Myśli Jana Pawła II" Drukuj
04.11.2015.

Logo Olimiady

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”. W roku szkolnym 2015/2016 tematem przewodnim jest przesłanie Jana Pawła II „Głoście wartość rodziny…” (Jan Paweł II. Rzym, 14.10.2000 r.).

W wychowywaniu bardzo ważne jest wskazywanie wzorców i autorytetów, uczestnictwo w procesie osób i instytucji, które mogą wspomagać kształtowanie postaw i zachowań młodych.  Poszukiwanie, analizowanie, korzystanie z doświadczeń i wskazywanie dorobku już Świętego, Jana Pawła II daje szerokie możliwości uczniom do wszechstronnego rozwoju.   Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw młodego pokolenia poprzez przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II, ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości oraz zachęta do dzielenia się refleksją na temat wartości w życiu młodego człowieka. Olimpiada ma charakter trójstopniowy, kolejne eliminacje konkursowe będą przeprowadzane w terminach:

I stopień (szkolny) 17 grudnia 2015 r.
II stopień (wojewódzki) 22 kwietnia 2016 r.
III stopień (ogólnopolski) 10-11 czerwca 2016 r.

Zachęcamy do promocji olimpiady wśród uczniów, do organizacji w poszczególnych szkołach eliminacji szkolnych. Zapraszamy, do współdziałania z nauczycielami rodziców i przedstawicieli instytucji oraz stowarzyszeń lokalnych, do aktywnego udziału w przygotowaniu etapów szkolnych konkursu. Możliwość budowania w szkole platformy wymiany doświadczeń i wspólne zagospodarowywanie czasu wolnego ucznia to istotne elementy w procesie nauczania i wychowania. 

Koordynatorzy VIII edycji olimpiady:
- Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, ul. Sosnowa 2, 18-230 Ciechanowiec; tel. 86 277 19 26; pani Elżbieta Trzeszczkowska, dyrektor szkoły (etap wojewódzki).
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec; tel. 86 277 11 34; pan Eugeniusz Święcki, dyrektor ZSOiZ (etap ogólnopolski).
 
Zakres tematyczny (doc)

Komitet organizacyjny

Honorowy Patronat
Ks.  Arcybiskup Edward Ozorowski - Metropolita Białostocki
Ks. Biskup Tadeusz Pikus - Biskup Drohiczyński
Ks. Biskup Janusz Stepnowski - Biskup Łomżyński
Ks. Biskup Jerzy Mazur - Biskup Ełcki

Wystąpiono o objęcie honorowym patronatem do Minister Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Wojewody Podlaskiego.

Komitet Główny
Wiesława Ćwiklińska - Wicekurator Oświaty w Białymstoku
Ks. dr Krzysztof Mielnicki - Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
Ks. dr hab. Andrzej Proniewski - Kierownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku;
Ks. dr Bogdan Skłodowski - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej
Ks. dr Zbigniew Pyskło - Przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Łomży
Ks. dr Wojciech Kotarski - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Ełku
Bogdan Zieliński - Starosta Wysokomazowiecki            
Mirosław Reczko - Burmistrz Ciechanowca

Organizatorzy VIII edycji
Ks. Biskup Tadeusz Pikus - Biskup Drohiczyński
Wiesława Ćwiklińska - Wicekurator Oświaty
Ks. dr Krzysztof Mielnicki - Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
Bogdan Zieliński - Starosta Wysokomazowiecki            
Mirosław Reczko - Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu         
Elżbieta Trzeszczkowska - Dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu    

Serdecznie zapraszamy w imieniu Komitetu Głównego oraz organizatorów.  

                                                  
Wiesława Ćwiklińska
wicekurator oświaty

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl