buy medication online
 
Mieszkanka Ciechanowca w Sejmie Drukuj
16.10.2015.


W Międzynarodowym Dniu Osób Starszych ustanowionym przez ONZ obradował w Sejmie Obywatelski Parlament Seniorów. W poselskich ławach zasiedli delegaci różnych organizacji senioralnych z wielu regionów Polski. Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” z Ciechanowca reprezentowała Mirosława Janiszewska.

W pierwszym w historii posiedzeniu parlamentu seniorów wzięła udział premier, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz członkowie rządu. Zwracając się do  delegatów minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że w Sejmie  zebrały się osoby, które tworzą „ruch społeczny osób w dostojnym wieku”. Jak dodał, nie ma polityki senioralnej bez solidarności międzypokoleniowej i rozmów z seniorami. Jesteście posłami ze swoich regionów i miejsc życia, do reprezentowania swojego środowiska, również do reprezentowania tych, którzy dziś może nie biorą udziału we wspólnych inicjatywach i zajęciach, bo wymagają opieki i wsparcia - mówił.

Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów - Krystyna Lewkowicz, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW powiedziała, że parlament seniorów reprezentuje około 3 tysięcy organizacji senioralnych w kraju, a w ogóle jest ich w Polsce kilkanaście tysięcy. Chcielibyśmy, by była pełna reprezentacja, ale nie zawsze się to udaje - wyjaśniała. Jak dodała, większość osób starszych nie jest nigdzie reprezentowana i pozostaje w domach. Dlaczego tak się dzieje?

O sytuacji społeczno-ekonomicznej osób starszych mówiła przewodnicząca zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Elżbieta Ostrowska Polska należy do krajów o najszybszym wzroście populacji osób trzeciego wieku. Za kilkanaście lat osób w wieku 60. plus będzie jedna czwarta społeczeństwa. To poważne wyzwanie dla finansów publicznych, systemów emerytalnych, dla służby zdrowia. Ale jest też szansą rozwoju nowych dziedzin gospodarki, wykorzystania potencjału i wiedzy seniorów. A więc zatem, czy mamy obawiać się srebrnego tsunami, które nas zaleje i zniszczy, jak to czasem straszą media, czy przeciwnie widzieć perspektywy rozwoju srebrnej gospodarki? - pytała. My, seniorzy XXI wieku nie chcemy spędzać życia na samotnej wyspie. Żyjemy dłużej niż poprzednie pokolenia, dłużej cieszymy się zdrowiem. Chcemy wykorzystać ten czas aktywnie, chcemy realizować swoje pasje, zainteresowania, marzenia. Wielu z nas chce i może kontynuować aktywność zawodową, nie tylko ze względów ekonomicznych. Chcemy jak najdłużej żyć wśród ludzi i dla ludzi - powiedziała.

Te wszystkie przesłanki mają ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu grup czy klubów seniora, a także Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

                                                  
Zofia Januszkiewicz-Diakowska
Prezes Stowarzyszenia"UTW"
           

Mieszkanka Ciechanowca w Sejmie

fot. Stowarzyszenie UTW w Ciechanowcu

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl