buy medication online
Podlaska Fundacja Empatia Drukuj


Członkowie reprezentacji:
Prezes – Malwina Mańkowska
Wiceprezes Zarządu – Ewelina Masłowska

Forma prawna:  fundacja 

Cele organizacji: m.in.: ochrona i promocja zdrowia oraz ochrona środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt  i ich humanitarnego traktowania; ograniczanie bezdomności zwierząt; pomoc finansowa i materialna dla zwierząt bezpańskich oraz placówek i osób fizycznych świadczących pomoc zwierzętom chorym i bezdomnym; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność wspomagająca zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i miejskich, ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie tradycji związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego, rozwój działalności wspomagający rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalność charytatywna oraz wspieranie i propagowanie idei wolontariatu; prowadzenie i wspieranie programów oraz działalności edukacyjnej.

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń: 2015-09-17 

Dane organizacji:
Podlaska Fundacja Empatia
ul. Kozarska 13; 18-230 Ciechanowiec
KRS: 0000576239

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl