buy medication online
 
Ratujmy rzekę Nurzec Drukuj
10.09.2015.

Ratujmy rzekę Nurzec - pod tym hasłem w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu odbyło się spotkanie osób zainteresowanych przywróceniem naturalnych walorów rzeki Nurzec.

 
Ratujmy rzekę Nurzec

fot. A. Kieliszek MPI


Rzeka Nurzec zaliczana jest do śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących własność publiczną, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, dla których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa w imieniu Skarbu Państwa poprzez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

Spotkanie poprowadził Jerzy Leszczyński - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, a uczestniczyli w nim Mirosław Reczko - burmistrz Ciechanowca, inż. Zbigniew Zalewski - dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku oraz pracownicy Oddziału Terenowego w Łomży Ireneusz Majdak i Inspektoratu w Zambrowie Marian Krukowski, a także Dorota Łapiak - Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Roman Murawski i Tomasz Murawski - właściciele elektrowni wodnej, Krzysztof Kobryniak - prezes Koła Wędkarskiego "Jazgarz" oraz wędkarze i mieszkańcy Gminy Ciechanowiec.

Inicjatorem spotkania był radny Rady Miejskiej w Ciechanowcu Krzysztof Binaś, który przedstawiając najważniejsze punkty zebrania powiedział: Bylibyśmy usatysfakcjonowani, gdyby rzeka była czysta, rybna i spławna, tzn.:  żeby elektrownie działały prawidłowo (…), by wędkarze mogli łowić z przyjemnością ryby (…), żeby mieszkańcy i turyści mogli kąpać się w czystej wodzie i w pełni wykorzystywać sprzęt pływający, bo rzeka jest piękna lecz bardzo zaniedbana.

Przedstawiciele melioracji omówili obecny stan hydrologiczny oraz budowę geologiczną i topografię zlewni, która nie sprzyja gromadzeniu się wód gruntowych. Na pytanie mieszkańców o wpływ elektrowni wodnej odpowiedzieli, że nie da się ukryć, że obiekty wodne zmniejszają naturalne przepływy wody co może wpłynąć niekorzystnie na istniejącą biocenozę rzeki. Jednak przy obecnym braku opadów to właśnie zatrzymanie wody na jazie sprawiło, że w ciechanowieckim zbiorniku jest woda (od połowy sierpnia woda nie była puszczana również przez elektrownię wodną). Niewątpliwie w dużym stopniu do obecnego stanu zamulenia rzeki przyczyniła się także powódź z 2013 roku, która naniosła bardzo duże ilości rumowiska rzecznego.

Kolejną kwestią podniesioną podczas spotkania były przepławki. Jak wyjaśnił Ireneusz Majdak z Oddziału Terenowego w Łomży, w momencie odbierania obiektów tworzenie przepławek nie było prawnie wymagane. Dlatego też, obiekty te otrzymały pozwolenia wodnoprawne. W momencie gdy będzie modernizowany jaz przepławki będą wykonane, zwiększona zostanie także przepustowość obiektu.

Wiele niepokoju budzi stan ekologiczny rzeki i zalewu oraz estetyka. Niestety sprzyjają temu nie tylko brak opadów i znikome przepływy rzeki, ale i zanieczyszczenia trafiające do cieków wodnych. Gmina Ciechanowiec od lat walczy z nielegalnym odprowadzaniem ścieków oraz wyrzucaniem odpadów (między innymi w starorzeczu). Wpływ na zanieczyszczenia rzeki mają także ścieki z pól uprawnych obficie zasilanych nawozami sztucznymi.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku  przeprowadził w 2014 roku ocenę stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód powierzchniowych województwa podlaskiego.  Nurzec badany był w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych: Wyszonki-Błonie, Kuczyn i Tworkowice. Stan ekologiczny i chemiczny pogarsza się w punkcie kontrolnym w Kuczynie. Natomiast stan chemiczny poprawia się w Tworkowicach. Z dokumentem można zapoznać się na stronie www.wios.bialystok.pl

Jak podkreśliła Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorota Łapiak Samo miasto nie jest w stanie uporać się z tym problemem, dlatego niezbędne jest współdziałanie w tym zakresie, ale i pogodzenie racji zainteresowanych stron. W planach jest kolejne spotkanie na które zaproszeni będą przedstawiciele mieszkańców, podmiotów wymienionych w pozwoleniu wodnoprawnym, członek zarządu województwa podlaskiego, wójt Klukowa oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

 
Ratujmy rzekę Nurzec

Ratujmy rzekę Nurzec

Ratujmy rzekę Nurzec

Ratujmy rzekę Nurzec

Ratujmy rzekę Nurzec

 

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl