buy medication online
 
Kolejne prelekcje w ramach projektu "Aktywni seniorzy są wśród nas" Drukuj
04.09.2015.

 

Logo ASOS

Słuchacze „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w Ciechanowcu w ramach projektu „Aktywni seniorzy są wśród nas” byli uczestnikami dwóch prelekcji: udzielania pierwszej pomocy medycznej i fitoterapii.

Jedna została przeprowadzona przez ratownika medycznego Marka Adamczyka i obejmowała tematykę udzielania pierwszej pomocy medycznej zarówno w teorii, jak i praktyce. Czternastoosobowa grupa seniorów zapoznała się z tokiem postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, a więc w sposobie udrażniania dróg oddechowych, masażu serca i powiadomieniu odpowiednich służb. Poznano zasady pomocy w trakcie nagłych omdleń, bólach w klatce piersiowej, krwawieniach i krwotokach, udarze mózgu oraz resuscytacji dzieci.

Na zakończenie prelekcji słuchacze mieli możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i wykonanie masażu serca na fantomie.

Uczestnikami drugiej prelekcji przeprowadzonej przez Piotra Kiersnowskiego było 15 osób. Dotyczyła fitoterapii i dostarczyła uczestnikom szerokiej wiedzy na temat ziół, sposobu suszenia i sporządzania naparów, nalewek, syropów, olejków i maści, zawartości cennych składników i wpływu na organizm człowieka oraz przykładów zastosowania w ziołolecznictwie i kosmetyce.

Poznano zioła występujące w siedlisku naturalnym i na polach uprawnych, terminie ich zbiorów, przydatności poszczególnych części roślin, wpływu czynników środowiska na zawartość szkodliwych pierwiastków i metali ciężkich oraz substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, a kumulujących się w roślinach.

Projekt realizowany jest jako zadanie publiczne pn. „Aktywni seniorzy są wśród nas” Priorytet I. Edukacja osób starszych, dofinansowany został w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

                                                  
Zofia Januszkiewicz-Diakowska
Prezes Stowarzyszenia"UTW"
          

Aktywni seniorzy są wśród nas

Aktywni seniorzy są wśród nas

Aktywni seniorzy są wśród nas

fot. Stowarzyszenie UTW

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl