buy medication online
 
Rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły Drukuj
03.09.2015.

Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. W swoim liście do dyrektorów i nauczycieli napisała: …jaki będzie ten najbliższy rok szkolny? Mam nadzieję, że bardzo dobry… dedykujemy go „Otwartej Szkole” takiej, która wymyka się rutynie, oferuje współpracę, zaprasza do działania. Jest przyjazna, bezpieczna, bez dyskryminacji i homofobii, wspierająca uczniów i rodziców.
 
Rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły

fot. Z. Poniatowski MPI


Minister Edukacji Narodowej co roku wyznacza priorytet na dany rok szkolny. W nowym roku szkolnym 2015/2016 podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:
1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

O realizację hasła „Rok Otwartej Szkoły” zadbają pozostające pod opieką samorządu gminnego: Przedszkole w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa w Łempicach, Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu. Prowadzona przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży Szkoła Podstawowa w Kocach-Schabach, a także nadzorowany przez samorząd powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, na który składają się 6-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (gimnazjum i liceum – dla których organem nadzorującym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na Podbudowie Gimnazjum i Policealne Szkoły dla Dorosłych.

We wszystkich tych placówkach uczyć się będzie 75 przedszkolaków, 84 uczniów oddziałów przedszkolnych tzw. "0", 418 uczniów szkół podstawowych, 172 gimnazjalistów oraz 83 uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, 224 uczniów Liceum Ogólnokształcącego,  100 uczniów Technikum, 81 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 152 słuchaczy szkół dla dorosłych.

Według kalendarza roku szkolnego 2015/2016, wolne dni uczniów z województwa podlaskiego to: zimowa przerwa świąteczna (23-31 grudnia 2015 r.) ferie zimowe (25 stycznia-7 lutego 2016 r.)  i wiosenna przerwa świąteczna (24-29 marca 2016 r.). Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych nastąpi 24 czerwca 2016 r.

 
Rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły

Rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły

Rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły

Rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły

Rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły

Rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły

Rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl