buy medication online
 
"Aktywni seniorzy są wśród nas" Drukuj
31.07.2015.

 

Logo ASOS


W sali szkoleniowej Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu odbyła się prelekcja z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Prelekcja odbyła się ramach zadania publicznego pn. "Aktywni seniorzy są wśród nas", Priorytet I. Edukacja osób starszych, dofinansowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowanego przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ciechanowcu.

Prelekcję przeprowadziła psycholog-pedagog p. Maria Małgorzata Sękal.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z różnymi definicjami wykluczenia społecznego osób starszych, najważniejszymi jego przyczynami i skutkami. Prowadząca omówiła przyczyny powstawania i pogłębiania się zjawiska wykluczenia społecznego. Zwróciła uwagę, że problem ten wymaga zaangażowania całego społeczeństwa. Na podsumowanie prelekcji uczestnicy wypełnili przygotowany przez panią psycholog psychotest dotyczący tolerancji.


                                                  
Zofia Januszkiewicz-Diakowska
Prezes Stowarzyszenia"UTW"
          

Aktywni seniorzy są wśród nas

fot. Stowarzyszenie UTW

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl