buy medication online
 
Ogłoszenie o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest Drukuj
22.07.2015.


Urząd Miejski w Ciechanowcu informuje, iż w miesiącu lipcu i sierpniu 2015 roku na terenie Gminy Ciechanowiec przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzację prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Podczas inwentaryzacji pracownicy firmy Eko-precyzja sporządzać będą ankietę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Istnieje możliwość podania informacji na temat lokalizacji wyrobów azbestowych poprzez formularz na stronie internetowej: www.eko-precyzja.eu/azbest.

Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu.

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec.

Zadanie współfinansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Konkursu Azbest 2015!

 

                                                                        

Burmistrz Ciechanowca
Mirosław Reczko
/-/

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl