buy medication online
 
VII Sesja Rady Miejskiej Drukuj
25.06.2015.

Na VII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni wysłuchali sprawozdania z pracy między sesjami, następnie udzielili Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2014 rok i przyjęli uchwały w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu na 2014 rok.

Radni ustanowili 9 uchwał: m.in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu i powołania Zespołu ds. zaopiniowania  kandydatów  na ławników. Radni uznali za niezasadne skargi na działalność dyrektorów/kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie braku BIP i ePUAP. 

W kolejnym punkcie obrad Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji w 2014 roku Programu Współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.

W dodatkowym punkcie porządku obrad przewodniczący Komitetu Obrony Szpitala w Ciechanowcu przedstawił informację o działalności Komitetu w ostatnich latach, omówił sytuację szpitala i wnioskował o podjęcie starań w sprawie utworzenia w szpitalu punktu nocnej i świątecznej pomocy. Radni zawnioskowali, aby Komitet Obrony Szpitala wskazał podmiot o osobowości prawnej do współpracy w powyższej sprawie z Radą Miejską w Ciechanowcu. 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl